Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5991
Title: Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни «Звітність підприємств» для студентів денної форми навчання напряму підготовки6.030509 «Облік і аудит»
Other Titles: Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни «Звітність підприємств» для студентів денної форми навчання напряму підготовки6.030509 «Облік і аудит»
Authors: Кучеренко, Тамара Євгеніївна
Михайловина, Світлана Олексіївна
Славгородська, Альона Андріївна
Keywords: Звітність
Баланс
Актив
Пасив
Кореспонденція
Рахунки
Issue Date: 25-Aug-2016
Publisher: Уманський НУС
Citation: Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни «Звітність підприємств» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»/ Т.Є.Кучеренко, С.О. Михайловина, А.А. Славгородська — Умань, 2016. – 37 с.
Abstract: Вивчення дисципліни «Звітність підприємства» забезпечує набуття студентами системи теоретичних знань та практичних навичок і вмінь, які необхідні їм для ефективної роботи на підприємствах.
Description: Дисципліна включає вивчення порядку складання окремих форм фінансової звітності: Балансу (Звіту про фінансовий стан) (ф. №1), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (ф. №2), Звіту про рух грошових коштів (ф. №3), звіту про власний капітал (ф. №4), Приміток до фінансової звітності (ф. №5), Декларації з податку на додану вартість, Декларації по податку на прибуток, річної статистичної звітності сільськогосподарських підприємств (ф. № 50 с.-г.).
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5991
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Роб.зошит IV курс_2016.pdfРобочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни «Звітність підприємств» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»/ Т.Є.Кучеренко, С.О. Михайловина, А.А. Славгородська — Умань, 2016. – 37 с.730,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.