Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5919
Title: Методичні вказівки та завдання для виконання самостійної роботи з дисципліни “Інформатика та системологія” для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з галузі знань 0406 “Природничі науки” за напрямом підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”
Authors: Марін, Борис Миколайович
Родащук, Галина Юріївна
Keywords: інформатика
MS Word
MS Excel
програмування
Issue Date: 2016
Publisher: Уманський НУС
Citation: Інформатика та системологія: Методичні вказівки та завдання для виконання самостійної роботи студентами денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з галузі знань 0406 “Природничі науки” за напрямом підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” / Б.М. Марін, Г.Ю. Родащук. – Умань: УНУС, 2016. – 26 с.
Abstract: Методичні вказівки та завдання для виконання самостійної роботи з дисципліни “Інформатика та системологія” для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з галузі знань 0406 “Природничі науки” за напрямом підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5919
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичка_самост_ІтаС.pdf794,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.