Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5830
Title: Інструктивно-методичні матеріали для проведення семінарських занять з дисципліни «Планування і організація туристичного бізнесу» для студентів ІV курсу денної форми навчання, галузі знань 1401 Сфера обслуговування, напряму підготовки 6.140103 Туризм
Authors: Кожухівська, Раїса Борисівна
Keywords: Планування
організація
туризм
бізнес
Issue Date: 2016
Publisher: УНУС
Citation: Інструктивно-методичні матеріали для проведення семінарських занять з дисципліни «Планування і організація туристичного бізнесу» для студентів ІV курсу денної форми навчання, галузі знань 1401 Сфера обслуговування, напряму підготовки 6.140103 Туризм /Р.Б. Кожухівська. – Умань: УНУС, 2016– 42 с.
Abstract: В інструктивно-методичних матеріалах наведено питання з кожної теми навчального модулю, тестові засоби діагностики, необхідні для виявлення рівня засвоєння знань студентів протягом семестру, також надані завдання для самостійної роботи тощо.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5830
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри
1.6.4. Планування і організація туристичного бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Інструктивно-методичні матеріали.pdf559,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.