Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5789
Title: Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни "Організація бухгалтерського обліку" спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр
Other Titles: Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни "Організація бухгалтерського обліку" спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр
Authors: Кучеренко, Тамара Євгеніївна
Keywords: Облік
Бухгалтерія
Документування
Контроль
Діловодство
Issue Date: 25-Aug-2016
Publisher: Уманський НУС
Citation: Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни "Організація бухгалтерського обліку" спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр / Кучеренко Т.Є., Михайловина С.О., Підлубна О.Д. – Умань, 2016.
Abstract: Курс "Організація бухгалтерського обліку" є однією із необхідних дисциплін для формування фахових знань спеціалістів. Вивчення даної дисципліни забезпечує набуття студентами системи теоретичних знань та практичних навичок і вмінь, які необхідні їм для ефективної роботи на підприємствах.
Description: Навчальний матеріал являє собою цілісну змістову частину освітньо-професійної програми і складає два модулі, які передбачають дев’ять змістових модулів. Основні теоретичні відомості подаються студентам у лекціях. Закріплення отриманих знань та розгляд питань, які про¬понуються на самостійне опрацювання, відбувається на практичних заняттях.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5789
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
методичка самостійна робота заочне.pdfМетодичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни "Організація бухгалтерського обліку" спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр 741,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.