Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5746
Title: Методичний посібник та завдання для виконання контрольної роботи і самостійної підготовки з дисципліни "Моделювання технологічних процесів і систем" для студентів заочної форми навчання освітньо-квалі-фікаційного рівня магістр з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 "Агрономія" спеціалізації "Експертна оцінка ґрунтів", "Селекція і генетика с.-г. культур"
Authors: Миколайчук, Ярослав Леонідович
Keywords: Моделювання
Модель
Математичне програмування
Дослідження операцій
Статистика
Issue Date: 2016
Publisher: УНУС
Citation: Моделювання технологічних процесів і систем: Методичний посібник та завдання для виконання контрольної роботи і самостійної підготовки з дисципліни "Моделювання технологічних процесів і систем" для студентів заочної форми навчання освітньо-квалі-фікаційного рівня магістр з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 "Агрономія" спеціалізації "Експертна оцінка ґрунтів", "Селекція і генетика с.-г. культур" / Я.Л. Миколайчук. - Умань, УНУС, 2016. - 75 с.
Abstract: Методичний посібник та завдання для виконання контрольної роботи і самостійної підготовки з дисципліни "Моделювання технологічних процесів і систем" для студентів заочної форми навчання освітньо-квалі-фікаційного рівня магістр з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 "Агрономія" спеціалізації "Експертна оцінка ґрунтів", "Селекція і генетика с.-г. культур"
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5746
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри
1.1.4 Моделювання технологічних процесів і систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+Метод МТПіС КР СРС ЗФН 16-17.pdfМетодичний посібник та завдання для виконання контрольної роботи і самостійної підготовки з дисципліни "Моделювання технологічних процесів і систем" для студентів заочної форми навчання освітньо-квалі-фікаційного рівня магістр з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 "Агрономія" спеціалізації "Експертна оцінка ґрунтів", "Селекція і генетика с.-г. культур"2,3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.