Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5715
Title: програма
Authors: Копілевич, Володимир Абрамович
Максін, Віктор Іванович
Войтенко, Лариса Володимирівна
Жиляк, Іван Дмитрович
Каричковська, Ганна Іванівна
Keywords: аналітична хімія
періодична система
обладнання
прилади
Issue Date: May-2010
Publisher: видавнича дільниця науково-методичного центру Міністерства агрраної політики України, м. Київ
Citation: В.А.Копілевич, В.І.Максін, Л.В.Войтенко, І.Д.Жиляк, Г.І,Каричковська Програма "Аналітична хімія" навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія", Київ, Аграрна освіта, 2010. - 15 с.. --
Abstract: Метою навчальної дисципліни "Аналітична хімія" є формування у майбутніх фахівців ОКР "Бакалавр" напряму підготовки "Харчові технології та інженерія" системи знань і умінь, необхідних для їх інноваційної діяльності в цій галузі науки і практики, продукування нових ідей, виконання науково- дослідної функції. Аналітична хімія - наука про принципи, методи і способи визначення хімічного складу речовин та їх хімічної структури. Предметом аналітичної хімії як науки є теорія і практика хімічного аналізу. Аналітична хімія відіграє важливу роль у підготовці студентів вищих навчальних закладів як фундаментальна хімічна дисципліна, що має певне фахове спрямування. Вона є зв’язувальною ланкою між дисциплінами фундаментального циклу та спеціальними дисциплінами.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5715
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри
1.1.6. Аналітична хімія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zhilyak.pdfпрограма396,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.