Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5713
Title: Опорний конспект лекцій з сільськогосподарської мікробіології з основами вірусології
Authors: Голодрига, Оксана Володимирівна
Keywords: Сільськогосподарська мікробіологія
вірусологія
морфологія мікроорганізмів
анатомічна будова мікроорганізмів
живлення мікроорганізмів,
розмноження мікроорганізмів
усів, систематика мікроорганізмів,
перетворення безазотних сполук мікроорганізмами
Issue Date: 2016
Publisher: Уманський НУС
Citation: Опорний конспект лекцій з сільськогосподарської мікробіології з основами вірусології
Abstract: Навчальна дисципліна «Сільськогосподарська мікробіологія з основами вірусології» належить до програми фахової підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації студентів Уманського Національного університету садівництва освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста та магістра денної й заочної форм навчання. «Сільськогосподарська мікробіологія з основами вірусології» як навчальна дисципліна дає студентам теоретичні знання та практичні навики із особливостей будови, систематики, розмноження та живлення мікроорганізмів, перетворення ними органічних і мінеральних форм різних елементів живлення, взаємовідносин між мікроорганізмами та іншими організмами, використання мікроорганізмів у різних галузях народного господарства. Мета вивчення дисципліни — здобути глибокі теоретичні знання та набути практичних навичок з організації соціального страхування, управління діяльністю фондів соціального страхування, розробки умов здійснення різних видів соціального страхування з урахуванням їх специфіки на сучасному етапі розвитку економіки України. Завдання дисципліни: Завдання – формування в студентів теоретичних знань мікробіологічних процесів, які проходять в ґрунті для підвищення його родючості. Предмет дисципліни — відносини, що виникають у процесі формування, розподілу та використання фондів соціального страхування. Опорний конспект лекцій створено відповідно до програми та робочої програми курсу та призначено для самостійної роботи щодо вивчення навчального матеріалу, підготовки до поточного та підсумкового контролю, а також для візуального супроводження лекцій. Опорний конспект лекцій висвітлює основні питання дисципліни «Сільськогосподарська мікробіологія з основами вірусології» за темами: 1. Історія розвитку мікробіології. 2. Морфологія та систематика мікроорганізмів. 3. Анатомічна будова мікроорганізмів. 4. Розмноження мікроорганізмів. 5. Живлення мікроорганізмів. 6. Мікроорганізми і навколишнє середовище. 7. Взаємовідносини між мікроорганізмами. Інфекція та імунітет. 8. Перетворення мікроорганізмами сполук вуглецю. 9. Перетворення мікроорганізмами сполук азоту. 10. Перетворення мікроорганізмами сполук заліза, сірки і фосфору. 11. Мікроорганізми зони кореня і поверхні рослин. 12. Бактеріальні добрива. Кожна тема опорного конспекту лекцій включає в себе план лекції, рекомендовану літературу (подана в кінці), список ключових термінів та понять, що дозволяє наочно зобразити основні положення теми. Під час використання опорного конспекту під час лекції на вільних сторінках, що залишені для записів, студенти мають можливість конспектувати лекційний матеріал та занотовувати коментарі та пояснення лектора з питань, які розглядаються. Для глибокого засвоєння навчальної дисципліни студенту потрібно, окрім опорного конспекту лекцій, використовувати інші начальні матеріали, подані у списку рекомендованої літератури.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5713
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри
2.2.2.1 С.-г. мікробіологія і вірусологія
1.5.6. Мікробіологія з основами вірусології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Консп лекцій мікробіологія.pdfОпорний конспект лекцій з сільськогосподарської мікробіології з основами вірусології855,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.