Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5709
Title: Опорний конспект лекцій з фізіології рослин
Authors: Голодрига, Оксана Володимирівна
Keywords: Фізіологія рослин
фізіологія рослинної клітини
водообмін деревних рослин
мінеральне живлення рослин
фотосинтез
дихання рослин
онтогенез рослин
стійкість рослин
структура і функції макробіомолекул
Issue Date: 2016
Publisher: Уманський НУС
Citation: Опорний конспект лекцій з фізіології рослин для студентів факультету лісового і садово-паркового господарства
Abstract: Мета навчальної дисципліни «Фізіологія рослин» – формування у студентів професійних знань щодо процесів життєдіяльності рослинного організму та планомірного управління ним. Єдність об'єктів і методів дослідження обумовлює тісні взаємозв'язки дисципліни "Фізіології рослин" з іншими навчальними дисциплінами: "Біофізика", "Хімія", "Хімічний захист рослин (фітофармакологія) з основами агротоксикології", "Ботаніка", "Агрохімія". Дослідження фізіологічних процесів, які відбуваються в рослинах, неможливе без знання анатомії, морфології і біохімії, а також фізики й хімії, висновками, законами та методами яких користується фізіологія рослин. Предметом фізіології рослин є не тільки окремі компоненти живого, а передусім пізнання механізмів інтеграції фізіологічних функцій на рівні цілісного рослинного організму. Завдання – сформувати у студентів теоретичну основу фізіологічних процесів рослин для удосконалення існуючих і розробки новітніх технологій вирощування сільськогосподарських культур та регулювання їх продукційного процесу і підвищення якості рослинницької продукції. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: – історію, сутність, значення, проблеми та перспективи розвитку фізіології рослин; – функції клітин, тканин і рослини загалом, а також перетворення, які в них проходять; – методи визначення інтенсивності фотосинтезу та дихання у рослинних організмів; – механізми гормональної регуляції на генному та мембранному рівнях, застосування фітогормонів у захисті рослин; – фізіологічні основи зміни метаболізму рослин під час дії стресових факторів; – залежність фізіологічних процесів від основних внутрішніх факторів та умов навколишнього середовища; – засоби, методи та способи фізіологічного впливу на рослину для одержання високого врожаю; – роль фізіології рослин у програмуванні продуктивності рослин, прогнозуванні стану екологічних систем та охороні природи: вміти: – застосовувати знання з фізіології рослин в практиці; – використовувати основні фізіологічні показники рослин для створення структуризованої бази даних, що характеризує потоки і елементи системи „грунт–рослина–клімат–урожайність”; – здійснювати контроль, прогноз та управління продукційним процесом формування запрограмованої урожайності.
Description: Опорний конспект лекцій з фізіології рослин для студентів факультету лісового і садово-паркового господарства
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5709
Appears in Collections:1.3.5. Фізіологія рослин
Навчально-методичне забезпечення кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Консп лекцій фізіологія.pdf
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted???
Опорний конспект лекцій з фізіології рослин1.15 MBAdobe PDFView/Open 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.