Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5702
Title: Звітність підприємств. Робочий зошит для виконання практичних завдань студентів денної форми навчання спеціальності 071 "Облік і оподаткування"
Other Titles: Звітність підприємств. Робочий зошит для виконання практичних завдань студентів денної форми навчання спеціальності 071 "Облік і оподаткування"
Authors: Кучеренко, Тамара Євгеніївна
Михайловина, Світлана Олексіївна
Славгородська, Альона Андріївна
Keywords: Звітність
Баланс
Актив
Пасив
Кореспонденція
Рахунки
Issue Date: 25-Aug-2016
Publisher: Уманський НУС
Citation: Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни «Звітність підприємства» для студентів денної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр / Т.Є.Кучеренко, С.О. Михайловина, А.А. Славгородська — Умань, 2016. – 37 с.
Abstract: Дисципліна включає вивчення порядку складання окремих форм фінансової звітності: Балансу (Звіту про фінансовий стан) (ф. №1), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (ф. №2), Звіту про рух грошових коштів (ф. №3), звіту про власний капітал (ф. №4), Приміток до фінансової звітності (ф. №5), Декларації з податку на додану вартість, Декларації по податку на прибуток, річної статистичної звітності сільськогосподарських підприємств (ф. № 50 с.-г.).
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5702
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Робочий зошит Звітність підприємств.pdfРобочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни «Звітність підприємства» для студентів денної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр756,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.