Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5701
Title: Організація бухгалтерського обліку. Методичні вказівки для написання курсової роботи студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр
Other Titles: Організація бухгалтерського обліку. Методичні вказівки для написання курсової роботи студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр
Authors: Кучеренко, Тамара Євгеніївна
Михайловина, Світлана Олексіївна
Підлубна, Ольга Дмитрівна
Keywords: Облік
Бухгалтерія
Документування
Контроль
Діловодство
Issue Date: 25-Aug-2016
Publisher: Уманський НУС
Citation: Методичні вказівки для написання курсової роботи студентами денної та заочної форми навчання з дисципліни Організація бухгалтерського обліку спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр / Кучеренко Т.Є., Михайловина С.О., Підлубна О.Д.– Умань, 2016.
Abstract: Курс "Організація обліку" є однією із необхідних дисциплін для формування фахових знань спеціалістів. Вивчення даної дисципліни забезпечує набуття студентами системи теоретичних знань та практичних навичок і вмінь, які необхідні їм для ефективної роботи на підприємствах.
Description: Згідно навчального плану студенти виконують курсову роботу з курсу "Організація обліку". В процесі виконання курсової роботи студент перевіряє і закріплює знання з курсу. Курсова робота як важлива форма навчального процесу покликана навчити майбутнього фахівця самостійно узагальнювати й аналізувати інформаційні джерела (монографії, підручники, навчальні посібники, публікації періодичної преси), статистичні і практичні матеріали, розробляти власні пропозиції щодо вирішення виявлених проблем.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5701
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичка курсова магістри 2016.pdfОрганізація бухгалтерського обліку. Методичні вказівки для написання курсової роботи студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр404,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.