Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5700
Title: Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни студентів денної форми навчання з дисципліни "Організація бухгалтерського обліку" спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр
Other Titles: Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни студентів денної форми навчання з дисципліни "Організація бухгалтерського обліку" спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр
Authors: Кучеренко, Тамара Євгеніївна
Михайловина, Світлана Олексіївна
Підлубна, Ольга Дмитрівна
Keywords: Облік
Бухгалтерія
Документування
Контроль
Діловодство
Issue Date: 25-Aug-2016
Publisher: Уманський НУС
Citation: Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни студентів денної форми навчання з дисципліни "Організація бухгалтерського обліку" спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр / Кучеренко Т.Є., Михайловина С.О., Пілубна О.Д.– Умань, 2016.
Abstract: Навчальний матеріал являє собою цілісну змістову частину освітньо-професійної програми і складає два модулі, які передба-чають дев’ять змістових модулів. Основні теоретичні відомості по-даються студентам у лекціях. Закріплення отриманих знань та роз-гляд питань, які про¬понуються на самостійне опрацювання, відбу-вається на практичних заняттях.
Description: Програма курсу "Організація бухгалтерського обліку" розра-хована на студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр денної форми навчання.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5700
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
методичка самостійна робота стаціонар.pdfМетодичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни студентів денної форми навчання з дисципліни "Організація бухгалтерського обліку" спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр 580,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.