Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5699
Title: Організація бухгалтерського обліку. Методичні вказівки для практичних і індивідуальних занять студентів денної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр
Other Titles: Організація бухгалтерського обліку. Методичні вказівки для практичних і індивідуальних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр
Authors: Кучеренко, Тамара Євгеніївна
Михайловина, Світлана Олексіївна
Підлубна, Ольга Дмитрівна
Keywords: Облік
Бухгалтерія
Документування
Контроль
Діловодство
Issue Date: 25-Aug-2016
Publisher: Уманський НУС
Citation: Методичні вказівки для практичних і індивідуальних занять студентів денної форми навчання з дисципліни Організація бухгалтерського обліку спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр / Кучеренко Т.Є., Михайловина С.О., Пілубна О.Д.– Умань, 2016.
Abstract: Вивчення даної дисципліни забезпечує набуття студентами системи теоретичних знань та практичних навичок і вмінь, які необхідні їм для ефективної роботи на підприємствах.
Description: Навчальні завдання з вивчення дисципліни побудовані таким чином, щоб сприяти засвоєнню теоретичного матеріалу, а також навич-кам практичної роботи.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5699
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичка магістри стац..pdfОрганізація бухгалтерського обліку. Методичні вказівки для практичних і індивідуальних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр 754,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.