Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5698
Title: Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни "Звітність підприємств" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" заочної форми навчання
Other Titles: Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни "Звітність підприємств" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" заочної форми навчання
Authors: Кучеренко, Тамара Євгеніївна
Михайловина, Світлана Олексіївна
Славгородська, Альона Андріївна
Keywords: Звітність
Баланс
Актив
Пасив
Кореспонденція
Рахунки
Issue Date: 25-Aug-2016
Publisher: Уманський НУС
Citation: Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи з дисципліни Звітність підприємств для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр заочної форми навчання/ Т.Є.Кучеренко, С.О. Михайловина, А.А. Славгородська — Умань, 2016. – 57 с.
Abstract: Завданням дисципліни є вивчення методології, методики та принципів складання фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності.
Description: Дисципліна включає вивчення порядку складання окремих форм фінансової звітності: Балансу (Звіту про фінансовий стан) (ф. №1), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (ф. №2), Звіту про рух грошових коштів (ф. №3), звіту про власний капітал (ф. №4), Приміток до фінансової звітності (ф. №5), Декларації з податку на додану вартість, Декларації по податку на прибуток, річної статистичної звітності сільськогосподарських підприємств (ф. № 50 с.-г.).
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5698
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичні вказівки Звітність підприємств самостійна робота.pdfМетодичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни "Звітність підприємств" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" заочної форми навчання 660,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.