Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5657
Title: Методичні вказівки з підготовки та проведення підсумкової атестації здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Authors: Бечко, Петро Кузьмович
Гузар, Богдан степанович
Колотуха, Сергій Миколайович
Боровик, Петро Миколайович
Власюк, Світлана Анатоліївна
Барабаш, Леся Віталіївна
Бондаренко, Наталія Вікторівна
Keywords: фінанси
кредит
банки
бюджет
Issue Date: 2016
Publisher: Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС
Citation: Методичні вказівки з підготовки та проведення підсумкової атестації здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Бечко П.К та інші. – Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС. – 2016. – 65 с.
Abstract: Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти є завершальним етапом підготовки фахівців) Її мета – встановлення рівня підготовки випускника до виконання професійних задач та відповідності його підготовки вимогам стандарту вищої освіти. Вона визначає теоретичний рівень підготовки бакалавра та оцінює його готовність до самостійного вирішення виробничих завдань. Підсумкова атестація проводиться на основі: Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність» та інших нормативно-правових актів України з питань освіти, а також «Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії Уманського національного університету садівництва», «Положення про організацію освітнього процесу в Уманському національному університеті садівництва». Підсумкова атестація випускників здійснюється екзаменаційною комісією (ЕК), яка щорічно формується за наказом ректора університету. Екзаменаційні комісії формуються з професорсько-викладацького складу та наукових працівників університету, спеціалістів профільних підприємств, установ і організацій. Завданнями екзаменаційної комісії є: - комплексна перевірка й оцінка виконання освітньої програми на певному рівні вищої освіти, теоретичної та практичної фахової підготовки здобувачів відповідного ступеня вищої освіти; - прийняття рішення про присвоєння здобувачам вищої освіти відповідної кваліфікації та щодо видачі диплома (диплома з відзнакою); - розробка пропозицій щодо подальшого поліпшення якості підготовки здобувачів вищої освіти відповідної галузі знань та спеціальності з відповідного ступеня вищої освіти.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5657
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичка_підсумкова_атестація_фінанси_2016.PDF
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted???
методичні вказівки532.84 kBAdobe PDFView/Open 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.