Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5607
Title: Міжнародне приватне право. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів факультету менеджменту спеціальності 073 "Менеджмент"
Other Titles: Международное частное право. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов факультета менеджмента специальности 073 "Менеджмент"
Authors: Пітель, Ніна Якимівна
Keywords: право
приватне право
міжнародне приватне право
міжнародний бізнес
іноземний елемент
правознавство
приватно-правові відносини
правопорядок
Issue Date: 2017
Publisher: Умань: УНУС
Citation: Міжнародне приватне право. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів факультету менеджменту спеціальності 073 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання. – Умань: УНУС. 2017. – 14 c.
Abstract: Методичні вказівки з курсу «Міжнародне приватне право» призначені для самостійної роботи студентів факультету менеджменту спеціальності 073 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання. Методична розробка спрямована на опанування студентами необхідних існуючих в доктрині підходів до визначення ознак, предмету, поняття, функцій міжнародного приватного права та його співвідношення з іншими елементами правової системи.
Description: Мета даних методичних вказівок полягає в тому, щоб надати студентам можливість самостійно опрацювати теоретичні засади і сформувати певні управлінські навички для розробки і прийняття рішень стосовно системи міжнародного приватного права, його суб’єктів та особливостей правового регулювання різних видів відносин, ускладнених іноземним елементом. Навчально-методична розробка містить програму вивченння дисципліни, основні питання з курсу для самостійної роботи, тематику індивідуальних науково-дослідних завдань та список рекомендованої літератури.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5607
Appears in Collections:1.1.3. Міжнародне приватне право
Навчально-методичне забезпечення кафедри
4. Міжнародне приватне право

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Міжнародне приватне право. Методичні вказівки для самостійної роботи.pdfМіжнародне приватне право. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 073 "Менеджмент" 1.02 MBAdobe PDFView/Open 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.