Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5581
Title: Меодичні вказівки для самостійного вивчення і написання контрольної роботи з курсу „Економіка і організація аграрного сервісу” (для студентів агрономічних спеціальностей заочної форми навчання)
Authors: Дяченко, Микола Іванович
Keywords: украгрохім
украгропромбуд
украгроенергопосач
Issue Date: 2016
Publisher: Уманський НУС
Citation: Дяченко М. І. Методичні вказівки для самостійного вивчення і написання контрольної роботи з курсу „Економіка і організація аграрного сервісу” (для студентів агрономічних спеціальностей заочної форми навчання) / М.І. Дяченко. – Умань. – 2016. – 40 с.
Abstract: Метою дисципліни “Економіка і організація аграрного сервісу” є оволодіння майбутніми спеціалістами знаннями з питань ефективного виробничого обслуговування с.-г. підприємств різних форм власності і господарювання. Завданням вивчення дисципліни “Економіка і організація аграрного сервісу” є: підготовка фахівців для аграрного сектору економіки, зорієнтованих на раціональну побудову організаційних формувань ринкового типу в інфраструк-турі АПК, запровадження між виробничою і обслуговуючою сферами взаємовідносин, які б відповідали вимогам об’єктивного економічного закону вартості. Це запобігатиме монополізмові в системах ціноутворення, фінансування та кредитування виробництва; оволодіння прийомами планування, аналізу та управління в сфері вироб-ничого обслуговування с.-г. підприємств.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5581
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри
2.2.1.1 Економіка та організація аграрного сервісу і світове сільське господарство та ЗЕД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КР Агросервіс 2015.docМетодичні вказівки4,42 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.