Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5485
Title: Опорний конспект лекцій з дисципліни "Корпоративне управління" для студентів спеціальностей 073 "Менеджмент", 074 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Приліпко, Сергій Михайлович
Keywords: Корпоративне управління, цінні папери, корпоративні відносини, акціонери, звітність,
Issue Date: 30-Aug-2016
Publisher: Уманський НУС
Citation: Приліпко С.М. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Корпоративне управління» (для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальностей 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування») / С.М. Приліпко. – Умань. – 2016. – 50 с.
Abstract: Навчальний курс "Корпоративне управління" є важливою складовою загальноекономічних дисциплін у навчальному циклі підготовки фахівців з управління підприємством. Професійна спрямованість вивчення курсу полягає в необхідності отримання інформації про сутність корпоративного управління, його принципи і моделі, практичні способи їх реалізації в практиці, нормативно-правову базу, внутрішньокорпоративні нормативні документи, органи управління господарськими товариствами, державне регулювання корпоративного сектора економіки, системний аналіз та антикризове управління.
Description: Предметом вивчення дисципліни є принципи формування, функціонування та розвитку системи корпоративного управління; характеристика основних елементів організаційного та економічного механізмів управління структурами корпоративного типу. Мета викладання курсу «Корпоративне управління» полягає в освоєнні студентами принципів корпоративного управління; формуванні в них умінь і практичних навичок щодо застосування інструментів економічного та організаційного механізмів управління корпораціями; акцентуванні уваги на взаємоузгодженості й діяльності представницьких, виборних та виконавчих органів управління АТ; методах стратегічного управління корпораціями, в тому числі шляхом впровадження систем стратегічного планування, моніторингу та контролінгу.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5485
Appears in Collections:1.1.7. Корпоративне управління
1.1.8. Корпоративне управління
Навчально-методичне забезпечення кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Опорний конспект лекцій з корпоративного управління.pdf
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted???
Опорний конспект лекцій480.81 kBAdobe PDFView/Open 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.