Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5440
Title: Методичні вказівки для самостійної роботи та написання контрольних робіт з дисципліни «Державна служба» (для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування»)
Authors: Мовчанюк, Анастасія Валентинівна
Keywords: державна служба
державний службовець
публічна служба
проходження державної служби
Issue Date: 2016
Publisher: Уманський НУС
Citation: Методичні вказівки для самостійної роботи та написання контрольних робіт з дисципліни «Державна служба» для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» / А.В. Мовчанюк. – Умань. – 2016. – 24 с.
Abstract: Основною метою викладання дисципліни «Державна служба» є формування у студентів знань із загальної теорії державної служби, вивчення особливостей та специфіки державно-адміністративної діяльності, формування науково-методологічних, світоглядно-професійних знань щодо державного управління в цілому та державної служби, зокрема, та теоретико-практичних навичок майбутніх посадовців.
Description: Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є вивчення основних складових елементів теорії державної служби; дослідження принципів функціонування державної служби; вивчення конституційних і правових засад державної служби; обґрунтування концепції та основних напрямів реформування державної служби; аналіз законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо державної служби; вивчення міжнародного досвіду організації та функціонування державного апарату.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5440
Appears in Collections:1.2.3. Державна служба
1.4.3. Державна служба
Навчально-методичне забезпечення кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичні вказівки для самостійної роботи..pdf
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted???
750.83 kBAdobe PDFView/Open 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.