Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5398
Title: Навчальний посібник
Authors: Василенко, Олександр Петрович
Keywords: Аграрний менеджмент, методи менеджменту, організаційна структура, організація управління, аграрні формування, діловодство, документація
Issue Date: 27-May-2016
Publisher: ВПЦ "Візаві"
Citation: Василенко О.П. Аграрний менеджмент: навчальний посіб. / О.П. Василенко – Умань: Видавець „Сочінський М.М.”, 2016 – 344 с.
Abstract: У навчальному посібнику розкрито питання організації та технології менеджменту в аграрних формуваннях, особливості побудови організаційних структур та структур управління. Предметом особливої уваги автора є управління в підприємствах різних форм власності та господарювання, особливості оперативного управління підприємством в залежності від розмірів та масштабів його діяльності, процес документування та зазначено ключові документи, що супроводжують діяльність аграрних формувань, рівень організації праці працівників апарату управління. Навчальний посібник орієнтовний, насамперед, на студентів вузів, слухачів інститутів післядипломної освіти та центрів підвищення кваліфікації.
Description: Курс «Аграрний менеджмент» формує знання зі стратегії й тактики аграрної політики, основ теорії і практики управління в реформованих сільськогосподарських підприємствах; уміння діагностувати систему менеджменту, розробляти й оцінювати господарські рішення, оптимізувати параметри удосконалених структур управління; ефективно проводити суспільні заходи; застосовувати прийоми і методи мотивації працівників до високопродуктивної праці. Мета курсу – сформувати у студентів комплексну систему знань та навичок з управління виробничими процесами; умов забезпечення результативності господарюючих структур; діагностики та проектування системи менеджменту, адекватних цілям і задачам ринкової економіки. Завданням курсу є підготовка майбутніх фахівців, здатних упорядкувати організаційну систему та систему менеджменту на підприємстві (в організації), підтримувати їх стійкість і дієздатність, забезпечувати динамічний розвиток та конкурентоспроможність підприємства. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: систему управління агропромисловим комплексом та його підкомплексами; існуючі та прогресивні структури управління, організаційні форми управління підприємствами та організаціями різних форм власності; організацію управління матеріально-технічним та сервісним забезпеченням; особливості процесу формування механізмів управління, а також управління функціональними підсистемами (нововведеннями, фінансами, якістю праці і продукції, результативністю тощо); технологію вироблення, прийняття і реалізації управлінських рішень та інформаційне забезпечення системи менеджменту; засоби діагностики системи менеджменту та її адаптації до вимог зовнішнього середовища. По закінченню вивчення дисципліни студент повинен уміти: чітко та ефективно здійснювати управління людьми і матеріальними та фінансовими ресурсами в різноманітних організаціях; вчасно приймати необхідні рішення і реалізовувати їх у практичній діяльності; використовуючи інформацію про стратегії підприємства, виробляти пропозиції щодо складу та змісту задач управління; визначати центри відповідальності організаційного формування; оцінювати чинні організаційні структури управління та вносити пропозиції щодо їх вдосконалення.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5398
ISSN: 978-966-304-159-9
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри
1.6.8. Аграрний менеджмент

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Н.П. Аграрний менеджмент.pdfНавчальний посібник2.53 MBAdobe PDFView/Open 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.