Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5371
Title: Методичні вказівки для проведення семінарських і практичних занять з дисципліни «Основи управлінського консультування» (для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальностей 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування»)
Authors: Приліпко, Сергій Михайлович
Keywords: Управлінське консультування, дорадництво, дорадник, консультант, консалтингові послуги, консалтинг
Issue Date: 31-Aug-2016
Publisher: УНУС
Citation: Приліпко С.М. Методичні вказівки для проведення семінарських і практичних занять з дисципліни «Основи управлінського консультування» (для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальностей 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування») / С.М. Приліпко. – Умань. – 2016. – 36 с.
Abstract: Мета викладання курсу «Основи управлінського консультування» полягає у формування знань і навичок в галузі надання консалтингових послуг, ознайомлення з методами діагностування проблем організації і способами залучення людей до процесів змін, набутті майбутніми менеджерами умінь консультування з управління та організаційного розвитку.
Description: Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є закономірності організації та надання консультаційних послуг в управлінні; види консультаційних послуг, основні методи їх надання; напрямки та методи оцінювання результативності консультування; основи організації консалтингових послуг; здійснення діагностики діяльності організацій; організація проектування і розробка консультаційних рекомендацій щодо організаційного розвитку; аналіз умов контракту на консультування та формування угод. В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: що таке консультування як вид професійної діяльності; основи організації консалтингових послуг; маркетинг консалтингових послуг; стратегії консультаційної фірми. В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти: аналізувати пропозиції консультантів (консультаційної фірми); складати технічне завдання консультанту; формулювати пропозицію консультанта; знаходити оптимальні рішення сформульованих проблем у заздалегідь встановлені терміни; організовувати впровадження пропозицій; оцінювати запропоновані консультантами рекомендації та результати рішення проблем; складати плани проведення демонстраційних показів, семінарів; розробляти договір про надання консультаційних послуг; складати кошторис надання консультаційних послуг.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5371
Appears in Collections:1.2.8. Основи управлінського консультування
1.2.9. Основи управлінського консультування
Навчально-методичне забезпечення кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичні вказівки_семінари і практичні_2016.pdf
Методичні вказівки406.3 kBAdobe PDFView/Open 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.