Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5275
Title: Методичні вказівки і рекомендації щодо самостійних, практичних та контрольних робіт студентів факультету економіки і підприємництва заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Банківська система» (для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит»)
Authors: Мельник, Катерина Миколаївна
Keywords: банки
кредитні операції
цінні папери
векселі
Issue Date: 2016
Publisher: Умань : ФОП «Масловатий»
Citation: Мельник К.М. Методичні вказівки і рекомендації щодо самостійних, практичних та контрольних робіт студентів факультету економіки і підприємництва заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Банківська система» (для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит») // Мельник К.М. – Умань.: ФОП «Масловатий С.О.», 2016. – 96с.
Abstract: Ефективне функціонування банківської системи – необхідна умова розвитку ринкових відносин в Україні, що об’єктивно визначає головну роль центрального банку стосовно регулювання банківської діяльності. Національний банк України докладає зусиль для реалізації основної стратегічної мети, визначеної для нього законодавством, – забезпечення стабільності національної валюти шляхом проведення цілеспрямованої монетарної політики, зорієнтованої на макроекономічну стабілізацію та зниження темпів інфляції. Метою вивчення дисципліни «Банківська система» – є формування у студентів системи теоретичних знань у сфері організації і технології здійснення комерційними банками пасивних і активних операцій і надання банківських послуг, а також практичних навичок у виконанні банківських операцій, пов’язаних з кредитуванням, розрахунками, фінансуванням інвестицій та наданням своїм клієнтам інших послуг, а також при застосуванні механізму регулювання діяльності комерційних банків з боку центрального банку. Завдання дисципліни «Банківська система» полягає в тому, щоб довести до студентів зміст завдань і функцій комерційного банку, методів проведення банківських операцій та надання банківських послуг; навчити студентів, користуючись отриманими знаннями, самостійно вирішувати питання організації роботи з основних напрямів банківської діяльності, виконувати конкретні банківські операції, аналізувати стан кредитоспроможності позичальника, рівень фінансової стійкості банку.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5275
Appears in Collections:1.2.9. Банківська система
Навчально-методичне забезпечення кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2._Метод._Банк.сист._для_заочн._2016_р..PDF
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted???
Методичні матеріали918.57 kBAdobe PDFView/Open 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.