Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/4989
Title: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ З СВІТОВИХ АГРОТЕХНОЛОГІЙ
Other Titles: ТЕМА 1. ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР У СВІТІ
Authors: Зінченко, Олександр Іванович
Полторецький, Сергій Петрович
Кравченко, Віталій Станіславович
Вишневська, Леся Василівна
Рогальський, Сергій Владиславович
Січкар, Андрій Олександрович
Кононенко, Ліда Михайлівна
Полторецька, Наталія Миколаївна
Keywords: агротехнології
пшениця яра
пшениця озима
буряк цукровий
Issue Date: 3-Jan-2017
Publisher: Уманський НУС
Citation: Методичні рекомендації для виконання практичної роботи з світових агротехнологій студентами факультету агрономії освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» та «Магістр» за спеціальністю 201 – Агрономія. – Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС, 2016. – 9 с.
Abstract: Методичні рекомендації для виконання практичної роботи відповідає вимогам Типової програми з світових агротехнологій для вищих аграрних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації з фаху 7.09010101 та 8.09010101 – "Агрономія", затвердженої Головним управлінням кадрової політики і аграрної освіти Мінагропрому України 8 червня 2009 року.
Description: Методичні вказівки розглянуто і схвалено на засіданні кафедри рослинництва (протокол №11 від 30 серпня 2016 р.) Схвалено методичною комісією факультету агрономії УНУС (протокол №1 від 6 вересня 2016 р.)
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/4989
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри
1.2.11 Кормовиробництво та луківництво
1.2.10 Рослинництво
2.2.3.7 Програмування врожаїв

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Практична 1.pdf278.83 kBAdobe PDFView/Open 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.