Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/4977
Title: Податки і податкова політика: інструктивно-методичні матеріали для проведення семінарських і робочий зошит для виконання практичних завдань студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
Authors: Барабаш, Леся Віталіївна
Бечко, Петро Кузьмович
Гузар, Богдан Степанович
Боровик, Петро Миколайович
Власюк, Світлана Анатоліївна
Бондаренко, Наталія Вікторівна
Keywords: податки
податкова політика
податкова система
непрямі податки
прямі податки
практична робота
семінарські заняття
Issue Date: Sep-2016
Publisher: Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2016.
Citation: Податки і податкова політика: інструктивно-методичні матеріали для проведення семінарських і робочий зошит для виконання практичних завдань студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Укладачі: к.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Бечко П.К., к.е.н., доцент Гузар Б.С., к.е.н., доцент Боровик П.М., к.е.н., ст. викладач Барабаш Л.В., к.е.н, доцент Власюк С.А., к.е.н., доцент Бондаренко Н.В. – Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2016. – 104с.
Abstract: Вивчення дисципліни «Податки і податкова політика» спрямоване на набуття студентами спеціальності «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання теоретичних і практичних навичок з питань організації та функціонування податкової системи. Найважливішим елементом навчання з метою підготовки висококваліфікованих фахівців є набуття практичних навичок студентів, що дозволяє перевірити глибину набутих знань в процесі вивчення курсу.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/4977
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри
1.2.7. Податки і податкова політика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Податки і под політика практичні (1).pdf2.7 MBAdobe PDFView/Open 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.