Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/4976
Title: Податки і податкова політика: методичні матеріали для виконання самостійної роботи студентами денної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
Authors: Барабаш, Леся Віталіївна
Бечко, Петро Кузьмович
Гузар, Богдан Степанович
Боровик, Петро Миколайович
Власюк, Світлана Анатоліївна
Бондаренко, Наталія Вікторівна
Ролінський, Олександр Володимирович
Keywords: податки
податкова політика
податкова система
непрямі податки
прямі податки
самостійна робота
Issue Date: Sep-2016
Publisher: Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2016.
Citation: Податки і податкова політика: методичні матеріали для виконання самостійної роботи студентами денної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Укладачі: к.е.н, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Бечко П.К., к.е.н., доцент Гузар Б.С., к.е.н., доцент Боровик П.М., к.е.н., ст. викладач Барабаш Л.В., к.е.н, доцент Власюк С.А., к.е.н., доцент Бондаренко Н.В., к.е.н., доцент Ролінський О.В. – Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2016. – 28с.
Abstract: Методичні вказівки призначені для студентів напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування» і містять вимоги щодо тематики, змісту та оформлення самостійної роботи, рекомендації правильної організації процесу її виконання та підготовки до захисту.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/4976
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри
1.2.7. Податки і податкова політика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Податки і под. політика самостійні.pdfметодичні матеріали621.19 kBAdobe PDFView/Open 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.