Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/4472
Title: Опорний конспект лекцій з дисципліни "Туроперейтинг" для студентів спеціальності IV курсу 6.140103 "Туризм"
Other Titles: Опорный конспект лекций "Туроперейтинг"
Authors: Тимчук, Світлана Володимирівна
Keywords: організація
туризм
туроперейтинг
турагент
туроператор
Issue Date: Nov-2016
Publisher: Видавничо-редакційний відділ УНУС
Citation: Опорний конспект з дисципліни "Туроперейтинг" для студентів спеціальності 242 "Туризм" четвертого курсу
Abstract: Розвиток туризму в Україні як соціально-економічного явища значною мірою визначається попитом та пропозицією на ринку туристичних послуг, на який певною мірою впливає діяльність туроператорських та турагентських фірм, їх здатність створювати привабливий туристичний продукт та вміння успішно просувати його на ринку туристичних послуг. Тому навчальна дисципліна «Організація туризму: туроперейтинг» охоплює технологію створення та просування туристського продукту, організацію господарської діяльності туроператорів і турагентів, їх взаємодію та співпрацю із закладами розміщення та харчування, а також технологію проектування рекреаційного комплексу. Організацією відпочинку займаються туроператорські та турагентські фірми, основне завдання яких виявити потреби потенційних туристів, підібрати їм відповідні пропозиції, забезпечити документальне оформлення турів та повну інформаційну підтримку. Для успішного виконання цих завдань фахівці з туризму повинні мати певні фахові та особистісні компетентності, формування яких передбачено під час засвоєння курсу. Навчальна дисципліна «Організація туризму: туроперейтинг» є нормативною навчальною дисципліною, яка вивчається згідно з навчальним планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 242 «Туризм» для всіх форм навчання.
Description: Метою вивчення дисципліни "Туроперейтинг" є формування системи теоретичних знань та прикладних вмінь і навичок щодо методологічного апарату технології туроперейтингу для вирішення конкретних економічних зав дань, що виникають у сфері туристської індустрії при розробці або просу ванні нового тур продукту, заснуванні власного туристичного бізнесу, управлінні туристичними підприємствами або використанні послуг, що вони надають. Об’єктом дисципліни "Туроперейтинг" є форми та закономірності розвитку підприємств туристичної індустрії. Предметом дисципліни є організація та технологія діяльності туроператорів, турагентів та їх об’єднань.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/4472
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри
1.3.2. Туроперейтинг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Конспект лекцій з дисципліни Туроперейтинг.pdfОпорний конспект лекцій з дисципліни "Туроперейтинг"486,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.