Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/4439
Title: Складання схеми насінництва конкретної культури. Розрахунок необхідної кількості насіннєвого матеріалу для конкретної площі посіву.
Authors: Діордієва, Ірина Павлівна
Новак, Жанна Миколаївна
Keywords: насінництво
сільськогосподарські культури
насіннєвий матеріал
площа посіву
Issue Date: Sep-2016
Publisher: Редакційно-видавничий центр Уманського НУС
Citation: Діордієва І. П., Новак Ж. М. Складання схеми насінництва конкретної культури. Розрахунок необхідної кількості насіннєвого матеріалу для конкретної площі посіву. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з дисципліни «Насінництво сільськогосподарських культур» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. – Умань: УНУС, 2016. – 12 с.
Abstract: Головним завданням насінницької роботи є підтримання і збереження на заданому селекцією рівні всіх морфологічних та біологічних ознак, властивих конкретному сорту. В методичних рекомандаціях розглянуто наступні питання: 1. Розрахунки потреби в насінні на насінницьких площах польових культур для господарства з внутрішньогосподарською спеціалізацією. 2. Розрахунки потреби в насінні та коштів на його придбання для господарства-товаровиробника з внутрішньогосподарською спеціалізацією. 3. Розрахунки потреби в сортовому насінні та насінницьких площ для району (області).
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/4439
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедриItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.