Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/4404
Title: Опорний конспект лекцій з дисципліни "Історія туризму" для студентів спеціальності І курсу 242 "Туризм"
Other Titles: Опорный конспект лекций "История туризма"
Authors: Тимчук, Світлана Володимирівна
Keywords: Історія
туризм
галузь
Issue Date: Nov-2016
Publisher: Видавничо-редакційний відділ УНУС
Citation: Дисципліна "Історія туризму" викладається студентам першого курсу спеціальності "Туризм"
Abstract: Як навчальна дисципліна історія туризму має загальноосвітнє та суто прикладне завдання. Останнє зумовлено фаховою специфікою менеджера туристського сервісу, що вимагає знання історії відкриття та туристського засвоєння територій, історії створення туристських фірм, спілок та товариств, досвіду попереднього керівництва туристською галуззю.
Description: Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань з історії туризму. Зокрема, засвоєння логіки історичного розвитку туризму та його історичних форм, вивчення досвіду організації та функціонування сфери туризму в Україні. Предмет вивчення дисципліни "Історія туризму" складають передусім соціально-економічні та політичні фактори, що впливали та визначали розвиток туризму. Водночас він включає вплив базових елементів розвитку туризму – географічні відкриття та рекреаційне освоєння регіонів, виникнення та розвиток інституту гостинності та транспортних засобів.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/4404
Appears in Collections:1.4.9. Історія туризму
Навчально-методичне забезпечення кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Конспект лекцій з дисципліни Історія туризму.pdf
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted???
Опорний конспект лекцій з дисципліни "Історія туризму"309.86 kBAdobe PDFView/Open 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.