Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/3909
Title: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА для студентів факультету агрономії освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” напряму підготовки 6.090101 «Агрономія»
Authors: Зінченко, Олександр Іванович
Терещенко, Юрій Федорович
Полторецький, Сергій Петрович
Кононенко, Ліда Михайлівна
Полторецька, Наталія Миколаївна
Вишневська, Леся Василівна
Рогальський, Сергій Владиславович
Січкар, Андрій Олександрович
Кравченко, Віталій Станіславович
Keywords: рослинництво
озима пшениця
яра пшениця
просо
Issue Date: 25-Oct-2016
Publisher: Уманський НУС
Citation: Методичні вказівки для виконання технологічних схем виробництва продукції рослинництва студентами факультету агрономії освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” напряму підготовки 6.090101 «Агрономія». – Умань: Редакційно-видавничий центр УНУС, 2013. – 20 с.
Description: Укладачі: доктори с.-г. наук, професори О.І. Зінченко, Ю.Ф. Терещенко, кандидати с.-г. наук, доценти В.Г. Новак, С.П. Полторецький, А.О. Січкар, Л.В. Вишневська, Н.М. Полторецька, С.В. Рогальський, Л.М. Кононенко, кандидат с.-г. наук, ст. викладач В.С. Кравченко.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/3909
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри
1.2.10 Рослинництво
1.2.11 Кормовиробництво та луківництво
2.2.3.7 Програмування врожаїв
2.2.3.8 Технічні культури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод.pdf1,54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.