Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/3907
Title: ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З РОСЛИННИЦТВА для студентів факультету агрономії заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" напрям підготовки 6.090101 – агрономія
Authors: Зінченко, Сергій Петрович
Полторецький, Сергій Петрович
Кононенко, Ліда Михайлівна
Січкар, Андрій Олександрович
Рогальський, Сергій Владиславович
Полторецька, Наталя Миколаївна
Вишневська, Леся Василівна
Терещенко, Юрій Федорович
Кравченко, Віталій Станіславович
Keywords: рослинництво
озима пшениця
яра пшениця
Issue Date: 25-Oct-2016
Publisher: Уманський НУС
Citation: Завдання для виконання курсового проекту з рослинництва відповідають вимогам Типової програми з рослинництва навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090101 „Агрономія” у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України, затвердженої Департаментом аграрної освіти, науки та дорадництва Міністерства аграрної політики України 10 листопада 2009 року.
Description: Укладачі: доктори с.-г. наук, професори О.І. Зінченко, Ю.Ф. Терещенко, С.П. Полторецький, кандидати с.-г. наук, доценти В.Г. Новак, А.О. Січкар, Л.В. Вишневська, Л.М. Кононенко, Н.М. Полторецька, С.В. Рогальський, В.С. Кравченко
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/3907
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри
1.2.10 Рослинництво
1.2.11 Кормовиробництво та луківництво
2.2.3.7 Програмування врожаїв
2.2.3.8 Технічні культури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Курс пр агрофЗФН.pdf2,09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.