Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/3371
Title: Програмування врожаїв сільськогосподарських культур: для студентів факультету агрономії індивідуальної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101 − Агрономія
Authors: Зінченко, Олександ Іванович
Полторецький, Сергій Петрович
Полторецька, Наталія Миколаївна
Кравченко, Віталій Станіславович
Кононенко, Лідія Михайлівна
Вишневська, Леся Василівна
Keywords: кормовиробництво
рослинництво
Issue Date: 21-Oct-2016
Publisher: УНУС
Citation: Кормовиробництво: Методичні вказівки для індивідуальних завдань студентами за напрямом підготовки 6.090101 − Агрономія, за ознаками спеціальності “Агрономія”. — Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС, 2016. — 11 с.
Description: Зінченко О.І., Полторецький С.П. — доктори с. - г. наук, професори; Рогальський С.В., Січкар А.О., Полторецька Н.М., Вишневська Л.В., Кононенко Л.М., — кандидати с. - г. наук, доценти, Третьякова С.О., Кравченко В.О., — кандидати с. - г. наук, викладачі.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/3371
Appears in Collections:1.2.10 Рослинництво
1.2.11 Кормовиробництво та луківництво
2.2.3.7 Програмування врожаїв
2.2.3.8 Технічні культури
Навчально-методичне забезпечення кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
методичка індплан - програмування.pdf
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted???
545.69 kBAdobe PDFView/Open 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.