Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2463
Title: Методичні рекомендації до написання та оформлення дипломних робіт з ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього
Authors: Сонько, Сергій Петрович
Василенко, Ольга Володимирівна
Дубін, Олександр Михайлович
Суханова, Ірина Прохорівна
Keywords: бакалавр
структура дипломної
оформлення дипломної
Issue Date: 2014
Publisher: Уманського національного університету садівництва
Citation: Методичні рекомендації до написання й оформлення дипломної роботи з ОКР “Бакалавр” напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / С. П. Сонько, О. В. Василенко, О. М. Дубін, І. П. Суханова. – Умань: Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2014. – 28 с.
Abstract: Виконання дипломних робіт є завершальним етапом навчання студентів у вищому навчальному закладі і має за мету систематизувати знання, розширити і закріпити професійні уміння та навички щодо вирішення екологічних завдань, максимально наближених до умов виробництва у всіх галузях природоохоронної діяльності. Виконуючи дипломну роботу, студенти, що навчаються за фаховим спрямуванням, мають досягти таких результатів навчання: – поглибити знання з фундаментальних та фахових дисциплін; – освоїти методики сучасних наукових досліджень природоохоронного спрямування; – набути вмінь ведення наукового пошуку, користування передовими комп’ютерними технологіями; – проводити дослідження під керівництвом досвідчених фахівців, приймати участь у розробленні плану і схеми досліджень; – оволодіти навичками співставлення результатів своїх досліджень із даними літератури, виражати свою думку стосовно піднятих проблем; – здійснювати узагальнення та систематизацію накопиченого фактичного матеріалу, проводити кваліфікований аналіз і оформляти одержані результати у рамках обраного спрямування; – проводити екологічне оцінювання стану природних компонентів, робити експериментально-обгрунтовані висновки на основі проведених досліджень; – науково обґрунтовувати пропозиції й брати участь у розробленні заходів щодо покращення стану довкілля. Поданий матеріал присвячено загальним правилам написання й оформлення дипломної роботи фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Окремі розділи методичних рекомендацій розкривають особливості оформлення розділів дипломної роботи, висновків, підготовки рецензії та відзиву керівника тощо. Методичних рекомендацій слід дотримуватись на всіх етапах виконання дипломної роботи як студентами, так і професорсько-викладацьким складом.
Description: Методичні рекомендації
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2463
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МВ Дипломна_бак..doc237 kBMicrosoft WordView/Open 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.