Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/1776
Title: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Authors: Оляднічук, Наталія Володимирівна
Keywords: необоротні активи
основні засоби
інші необоротні матеріальні активи
нематеріальні активи
знос необоротних активів
амортизація
строк корисного використання
залишкова вартість
первісна вартість
ліквідаційна вартість
Issue Date: 2014
Publisher: К.: ЗАТ «НІЧЛАВА»
Abstract: Необоротні активи складають основну частину активів підприємства, тому інформація про них та про суми нарахованої амортизації має велике значення для характеристики фінансового стану і результатів діяльності підприємства. Саме вони визначають виробничу потужність підприємства, сучасний рівень виробництва та його ефективність. Тому при виборі того чи іншого методу доцільно було б також врахувати зарубіжний досвід. Об’єктом амортизації є всі необоротні активи, крім землі. Нарахування амортизації здійснюється протягом терміну корисного використання (експлуатації) об’єкта, що встановлюється підприємством при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), і припиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/1776
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Актуальні питаня бухгалтерського обліку необоротних активів .docОсновна стаття44 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.