Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/1542
Title: ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ (порівняльний аналіз)
Authors: Каричковська, Світлана Петрівна
Keywords: професійна підготовка
вчитель англійської мови
університет
порівняльний аналіз
Issue Date: 2011
Citation: Підготовка майбутніх вчителів англійської мови в університетах України і Польщі (порівняльний аналіз): автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / С. П. Каричковська ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2011. — 20 с. — укp.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2011. Дисертаційне дослідження присвячене розв’язанню питань підготовки майбутніх учителів англійської мови в контексті порівняльного аналізу. Розкрито сутність професійної підготовки майбутніх учителів англійської мови. Здійснено наукове обґрунтування поняття системності в галузі навчання іноземної мови, визначені її структура і компоненти. Висвітлено історико-педагогічний генезис методики навчання іноземної мови. Проведено порівняльний аналіз систем стандартизації вищої іншомовної педагогічної освіти та навчальних планів педагогічних університетів з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом “Філологія” (англійська мова та література) України і Польщі. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення умов підготовки майбутніх учителів англійської мови у вищих педагогічних навчальних закладах.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/1542
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11KSPUIP.doc238 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.