Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/1469
Title: Проблеми взаємовідношення між цілісним значенням фразем і значенням їх компонентів
Authors: Бечко, Яна Валеріївна
Keywords: фразема
фразеотворення
ключове слово
структура
семантема
смисловий розвиток
багатозначність
idiom
phraseological unit formation
key lexical component
structure
semanteme
sense development
polysemy
Issue Date: 2014
Publisher: Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Бечко Я.В. Проблеми взаємовідношення між цілісним значенням фразем і значенням їх компонентів / Я.В. Бечко // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Кн. 4. – С. 118-121.
Abstract: У статті розглядаються підходи до вирішення питання про лексичну вмотивованість ідіоматичного значення, які існують у модерній теорії та методології фразеологічних досліджень. Автор аналізує сучасні концепції і методології вітчизняного й світового мовознавства, що застосовуються у вивченні внутрішньої форми мовних одиниць. The article focuses on the approaches which are used in studying the issue of lexical motivation of idiomatic meaning that exist in modern theory and methodology of phraseological research. The author analyses current concepts and methodology of national and world linguistics applied in studying the idiom’s inner form.
Description: стаття у фаховому виданні
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/1469
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедриItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.