Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/1441
Title: Фінанси підприємств
Authors: Непочатенко, Олена Олександрівна
Keywords: фінанси
фінанси підприємств
фінансова діяльність
фінансово-кредитні відносини
фінансове забезпечення
фінансовий стан
фінансове планування
фінансова санація
Issue Date: 2013
Publisher: Київ:«Видавнинтво «Центр учбової літератури»
Citation: Непочатенко О. О. Фінанси підприємств [текст] : підручник / О. О. Непочатенко, Н. Ю. Мельничук - К. : «Центр учбової літератури», 2013. - 504 с.
Abstract: Підручник підготовлений відповідно до державного загальноосвітнього стандарту вищої професійної освіти і охоплює основні його розділи. У ньому висвітлено сутність фінансів підприємств, їх роль в економічному і соціальному розвитку суспільства. Розкрито концептуальні основи фінансів підприємств, організацію їх розрахунків, фінансового забезпечення відтворення основних засобів, оцінки фінансового стану, фінансового планування, фінансової санації та банкрутства підприємства. Значна увага приділена значенню розрахунків підприємств у господарському обігу, механізму їх дії. Розглянуто засади формування витрат та розподілу прибутку на підприємстві. До кожного розділу додаються запитання для самоконтролю знань. Підручник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівня акредитації. Книга буде також корисна працівникам фінансових служб організацій і підприємств, а також широкому загалу працівників підприємств, що цікавляться проблемами управління їх фінансами.
Description: Навчальний підручник
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/1441
ISBN: 978-617-673-182-5
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Finansy_pidpr_Nepochatenko.pdf2 MBAdobe PDFView/Open 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.